Startklar deutsch
startklaar?!
Met elkaar praten
Hulpaanbod
Drugs
Wetgeving
  Het netwerk


Grenzüberschreitendes Netzwerk <br> Gegen Drogenmissbrauch im Straßenverkehr


Polizei Kreis Kleve

Jonge bestuurders van motorrijtuigen zijn procentueel gezien vaker betrokken bij verkeersongevallen dan de rest van de bevolking, met name wanneer het gaat om ongevallen met lichamelijk letsel. Voor de politie in de Kreis Kleve is dit alleen al aanleiding genoeg om deel te nemen aan dit project.

Een deel van deze verkeersongevallen is te wijten aan het gebruik van alcohol en drugs door jonge bestuurders van motorrijtuigen. Wij zijn ervan overtuigd, dat onze samenwerking met Nederlandse en Duitse deskundigen uit de verslavingszorg onze inzet op het gebied van de verkeersveiligheid ten goede zal komen.

www.polizei.nrw.de/kleve

Doelstellingen van de Polizei Kreis Kleve binnen het project:

Door de samenwerking met de Nederlandse politie en de consultatiebureaus voor alcohol en drugs hopen we concepten te kunnen ontwikkelen, waarmee we jonge mensen bewust kunnen maken van hun risicogedrag en tot een ander gedrag kunnen aanzetten.

Ons doel op langere termijn binnen dit samenwerkingsproject is het terugdringen van het aantal verkeersongevallen, waarbij jonge bestuurders van motorrijtuigen betrokken zijn.

Uit gezamenlijke verkeerscontroles met Nederlandse collega's bij de grensovergangen in Kreisgebied is gebleken, dat we veel van elkaar kunnen leren. Dit proces willen we voortzetten.


Nog vragen?


Uli Reining
t.: 0049.(0)2821.5041130
e-mail

 
Caritas IrisZorg Politie Polizei
een grensoverschrijdend netwerk in de Kreis Kleve (D) en de provincie Gelderland (NL)