Startklar deutsch
startklaar?!
Met elkaar praten
Hulpaanbod
Drugs
Wetgeving

  Actueel

[20-04-2007]
Door middel van de campagne startklaar laat het grensoverschrijdende netwerk tegen alcohol- en drugsmisbruik in het verkeer nu grensoverschrijdend van zich horen. De informatiecampagne richt zich met name op jeugdige beginnende bestuurders die binnen het Nederlands-Duitse grensgebied in de Kreis Kleve en de provincie Gelderland onderweg zijn.

Door middel van een internetsite, postkaarten, een folder en een brochure voor vrienden en gezinsleden van de jonge bestuurders en door middel van andere communicatiemiddelen willen de netwerkpartners wijzen op de risico's van rijden onder invloed van alcohol en drugs en willen ze de jonge verkeersdeelnemers aanzetten tot verantwoord gedrag.

Naast actieve voorlichting behoort het opleiden van zogenoemde peers, leeftijdsgenoten dus, tot de hoofdactiviteiten van de preventiemedewerkers binnen het netwerk. De peers zijn actief binnen de Kreis Kleve en de provincie Gelderland en moeten het gesprek aangaan met leeftijdsgenoten die tot de risicogroep behoren. De peers worden van de kant van Caritas en IrisZorg begeleid door experts op het gebied van verdovende middelen.

Tot de netwerkpartners behoren de Polizei Kreis Kleve (D), de Politie Gelderland-Zuid (NL), de Nederlandse organisatie voor verslavingszorg Iriszorg uit Arnhem en de consultatiebureaus voor alcohol en drugs van Caritasverband Kleve e.V. Caritasverband Kleve e. V. is de drager van het project dat in het kader van het Interreg III A-programma financieel wordt ondersteund.


<<< terug


 
Caritas IrisZorg Politie Polizei
een grensoverschrijdend netwerk in de Kreis Kleve (D) en de provincie Gelderland (NL)